Vihreä Puolue - se vihrein vaihtoehto

 

Tweettaukset

Vihreä Puolue - se vihrein vaihtoehto

Vihreä Puolue eli ViPu on vuonna 2009 perustettu syvävihreä puolue, ainoa laatuaan oleva maamme muutoinkin viherköyhällä poliittisella kentällä. Syvävihreä politiikka on tulevien sukupolvien ja ei-inhmillisen luonnon – yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta poissaolevien tahojen – etujen ja oikeuksien ajamista, minimivihreyden ylittämistä. Jo ekologisissa reunaehdoissa pitäytyvä minimivihreys edellyttää jyrkkää irtisanoutumista jatkuvan talouskasvun ideologiasta maailmassa, joka on rajallinen. Koska kapitalismi on mallinnetuista talousjärjestelmistä ainoa, joka edellyttää jatkuvaa talouskasvua, on vihreys välttämättä antikapitalistista. Näin ollen esimerkiksi yksikään eduskuntapuolueista ei edusta vihreää aatetta, vaikka ne toisin väittäisivätkin. Luopuminen kapitalistisesta järjestelmästä tarkoittaa vallankumousta.

Valistusiltamien kevään ohjelmat

Tiedote: Koskien Jokke Karjalaisen blogikirjoituksen poistoa

 
Jokke Karjalaisen tekstin poisto Vihreän puolueen blogista ei ollut  Vihreän puolueen eikä blogia hoitavan tiedotussolun päätös. Tämä päätös ei ollut linjassa niiden menetelmien kanssa, joilla blogitekstien poistopäätöksiä ylipäätään tänä päivänä toteutetaan ViPussa.
Vihreällä puolueella on ollut olemassa sääntöjä ohjeistamaan blogaajien kirjoitustyyliä, mutta tänä päivänä blogaukset eivät edusta puolueen virallisia linjauksia, vaan blogauksien tehtävänä on toimia keskustelunavauksina, reflekiomateriaalina sekä ajatusten herättäjinä. 
Vihreän Puolueen virallista linjaa edustavat ainoastaan ViPun väentapaamisessa konsensuaalisesti vahvistetut teesistöt. Ne ovat tällä hetkellä vain jäsenistön saatavilla, mutta lähiaikoina teesistöt on tarkoitus saattaa julkisiksi.

 

Aineistot

Videoita:

Youtube

Tekstejä

Väentapaamisissa hyväksytyt:

Teesejä Vihreästä Puolueesta

Puolueella emme tarkoita sitä, mitä arkikielisesti tarkoitetaan puolueella.
Puolue on tulkintamme mukaan mikä tahansa järjestäytynyt strategisen tason toimija, joka yhteiskunnallisella toiminnallaan pyrkii suuremman kontekstin muuttamiseen.

Sivut

Tilaa syöte Vihreä Puolue RSS