Vihreä Puolue - se vihrein vaihtoehto

Vihreä Puolue eli ViPu on vuonna 2009 perustettu syvävihreä puolue. Syvävihreä politiikka on tulevien sukupolvien ja ei-inhmillisen luonnon etujen ja oikeuksien ajamista, minimivihreyden ylittämistä. 

Ajankohtaista

  • Blogeissa Keijo Lakkalan Muutamia muistiinpanoja ympäristöfilosofiasta https://t.co/4KA2IlyDZg 1 päivä 2 tuntia sitten
  • Hervannassa tänään Vallankumous ylhäältä vai alhaalta - sosialismin kaksi sielua Hal Draperin mukaan by Max Anttila https://t.co/R8QTUbfdMV 1 päivä 2 tuntia sitten
  • Tänään utopiakeskustelu siirtyy Poriin, Keijo Lakkalan otsikkona Tämänpuoleinen ja tuonpuoleinen utopia https://t.co/dcukkxOFMr 6 päivää 10 tuntia sitten
  • Keijo Lakkala, Utopia tässä ja nyt: immanentit ja transsendentit utopiat, tänään Treella https://t.co/9doNsVcY8y , huomen Poris. 1 viikko 8 tuntia sitten
  • Hervannan valistus tältä päivältä sen sijaan peruttu. 1 viikko 1 päivä sitten
  • Jyväskylän valistuksessa Halttunen-Riikonen ja Miksi feministit eivät saa unohtaa ympäristöä? https://t.co/gaAno04BU3 1 viikko 1 päivä sitten
  • Aivan tuokion kuluttua Tampereella Älymystö ja politiikka https://t.co/qVGwi86tmI 1 viikko 2 päivää sitten
  • Tampereella puolestaan käsittelyssä Ville Lähteen uutuuskirja Paljon liikkuvia osia https://t.co/ciJQqDur5m 2 viikkoa 3 tuntia sitten
  • Porissa Vadén ja Teesejä vihreästä vallankumouksesta https://t.co/aye7jX4xR0 2 viikkoa 3 tuntia sitten
  • Tänään Hervannan Ravintelivalistusiltamissa Ville Rantanen alustaa Militantin antifasismin historiasta https://t.co/eqJJWycGZA 2 viikkoa 1 päivä sitten

Vihreä Puolue - se vihrein vaihtoehto

Vihreä Puolue eli ViPu on vuonna 2009 perustettu syvävihreä puolue, ainoa laatuaan oleva maamme muutoinkin viherköyhällä poliittisella kentällä. Syvävihreä politiikka on tulevien sukupolvien ja ei-inhmillisen luonnon – yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta poissaolevien tahojen – etujen ja oikeuksien ajamista, minimivihreyden ylittämistä. Jo ekologisissa reunaehdoissa pitäytyvä minimivihreys edellyttää jyrkkää irtisanoutumista jatkuvan talouskasvun ideologiasta maailmassa, joka on rajallinen. Koska kapitalismi on mallinnetuista talousjärjestelmistä ainoa, joka edellyttää jatkuvaa talouskasvua, on vihreys välttämättä antikapitalistista. Näin ollen esimerkiksi yksikään eduskuntapuolueista ei edusta vihreää aatetta, vaikka ne toisin väittäisivätkin. Luopuminen kapitalistisesta järjestelmästä tarkoittaa vallankumousta.

Tiedote: Koskien Jokke Karjalaisen blogikirjoituksen poistoa

 
Jokke Karjalaisen tekstin poisto Vihreän puolueen blogista ei ollut  Vihreän puolueen eikä blogia hoitavan tiedotussolun päätös. Tämä päätös ei ollut linjassa niiden menetelmien kanssa, joilla blogitekstien poistopäätöksiä ylipäätään tänä päivänä toteutetaan ViPussa.
Vihreällä puolueella on ollut olemassa sääntöjä ohjeistamaan blogaajien kirjoitustyyliä, mutta tänä päivänä blogaukset eivät edusta puolueen virallisia linjauksia, vaan blogauksien tehtävänä on toimia keskustelunavauksina, reflekiomateriaalina sekä ajatusten herättäjinä. 
Vihreän Puolueen virallista linjaa edustavat ainoastaan ViPun väentapaamisessa konsensuaalisesti vahvistetut teesistöt. Ne ovat tällä hetkellä vain jäsenistön saatavilla, mutta lähiaikoina teesistöt on tarkoitus saattaa julkisiksi.

 

Aineistot

Teesejä Vihreästä Puolueesta

Puolueella emme tarkoita sitä, mitä arkikielisesti tarkoitetaan puolueella.
Puolue on tulkintamme mukaan mikä tahansa järjestäytynyt strategisen tason toimija, joka yhteiskunnallisella toiminnallaan pyrkii suuremman kontekstin muuttamiseen.

Sivut

Tilaa syöte Vihreä Puolue RSS